lundi, octobre 31, 2011

Izenzaren enfin dans un vrai documentaire

Première partie :

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&list=PL3CA96505F7DD665E&v=AHIyBazKrU4

Deuxième partie :


dimanche, octobre 30, 2011


A llah a ḍḍyaman, manikk ad diwen aṭṭu!
Ibi-d unsifaḍ, tasa nu gant aman
Iḥ yyi tekwhit, nekki kad awen yallan
Anni (y) at ka gi(n)ḥ udem n Ṛebbi, teḥnnut !
A(d) yyi ur inegh lḥubb, hat inn iggut fell-aḥ
Iḥ asen sbereḥ ig zund iggigen f tasa nu
A(d) nit negwen, nniḥ gh ass-ad lɛaqqel ittu kwen
Ar aḥ isfaqq iblis, inna: « Ha asmun nek!»
A(d) t ukan laḥ  ur t ufiḥ, neg imṭṭawen
Ighab iḍes i(w) allen, ssrgheḥ tifawt
Allah ukbar ! Ur gik lḥubb, ur k issiḥel
Meqqar ukan nesghuyyu, tagwim tama nu
Ur nessin ma f iqqur lqqelb nek fell-a(n)ḥ
Zund aẓru lli n giliz ad a(n)ḥ rwasen
Meqqar ar smemmuyeḥ, ar tterjuḥ tamunt
Neggammi sul lḥanana a(d) giwen ilin tt
Ad d-izzigwz Ṛebbi lḥanana ad giwen ilin tt !
Lḥubb nek iga yyi tamaunt i ssaḥt
Ad d-izzigwz Ṛebbi lḥanana ad giwen ilin tt !
Ad daḥ nemun, nekk ditun, neg asmun nek !
A wanna ḥ tella teguḍi, ḥregn ḥ tasa nes
Illa ma(d) ur urin a(d) ka didun sawaleḥ
Ar ak addran lɛyub lli gi ur illin
Ukan ilhu d lkdub, immagh a(d) kwen issinef
Ar ak ittini, lhawa kad dar-s illan
Ma s ra(d) kwen akkw issɛic iḥ iga asmun nek
Walaynni larzaqq mgaddan ḥ lluḥ
Ur a(d) nn-izeri yan ghaylli dar-s illan
Meqqar iṭṭef lmal, gin agudi ḥ tama nes
Ur ad asen iṭṭleg lxleqq igan tassast
A kada d yan ad dar llan, lgern fell-asen
Ar ass-ann ḥ immut, feln ten id i inafalen
Ma mi iɛna yan itteɛagn ḥ tafukt !
Iḥ ur iẓeḍar a(d) ig ansḥab nes ḥ rraḥt
Aḥḥ ya(n) ayyis ismun tiddi ula ssaḥt !
Ad d-isahel Ṛebbi s urkkab nek meqqurn !
Ad ak isker yat tecikert igan ti(n) urgh
Lɛlef nek, ad d-isslay lluz ifeka awen t
Aḥḥ ya(n) ayyis ismun tiddi ula ssaḥt !
Ad d-isahel Ṛebbi s urkkab nek meqqurn !
Ad ak isker yat tecikert igan ti(n) urgh
Iga k ljam n ljuh ḥ iggi n tarigt
Lɛlef nek ad d-isslay lluz ifeka awen t
Imma tumẓin. is rad rẓagent ḥ imi nek
Imma yan mu llan ḥ umggreḍ nes, ur issen
Ukan ilger t inn ḥ usarag nes, ifel ten
Wanna iran a(d) isrwat, iddu, fesin as
Ukan ar t ikkat s ullab ar tiwwutec
Iḥ illa lfreḥ ur a(d) sul ig i imawalen
A tarigt, iḥ iḥba lɛjaj lḥrir nes
Iḥ illa lfreḥ ur a(d) sul ig i imawalen
Ur igi bla win lkṛṛusa a(d) gisen ilin
A tarigt, iḥ iḥba lɛjaj lḥrir nes
A wanna iran a(d) ten tessudun ra(d ) yaḥel
Ur ad ak sul islil ttid irkan nes
Allah ukba, ajdaɛ meẓẓiyn, unniḥ t
Ar ukan yalla, igllin, igwn ḥ tafukt
A laḥ amnay a(d) nn fell-as iḍer, smurrin t
Ur as isker cceɛ ghar atig n tesila nes